Over VONKT

Over VONKT

Bij VONKT geloven we in een gedecentraliseerde en meer flexibele energievoorziening, waarbij peer-to-peer energiehandel in Vlaanderen verder gaat dan louter onderlinge financiële transacties. We streven ernaar energiegemeenschappen te vormen door middel van slimme matchmaking, waardoor lokale uitwisseling van energie wordt gestimuleerd en ons elektriciteitsnet efficiënter wordt benut.

Onze energiegemeenschappen moeten een divers en flexibel karakter hebben, waarbij grote groepen van deelnemers, ongeacht de entiteit (gemeentes, bedrijven, burgers, enz.), met verschillende energiebehoeften met elkaar kunnen worden verbonden. Daarvoor zetten we ons in om het juridisch kader te creëren dat dit mogelijk maakt. Alleen op die manier kunnen we streven naar maximale energie-efficiëntie.

Om energiedelen toegankelijker te maken voor iedereen, zetten we ons in om mensen te informeren over zowel de voordelen als de huidige beperkingen en de daaruit voortvloeiende opportuniteiten. We streven ernaar om zo veel mogelijk te ontzorgen en de complexiteit en werklast te verminderen, zodat deze niet alleen bij energieleveranciers ligt. Dit bereiken we door innovatieve technologische producten en diensten te introduceren op de B2C- en B2B-markt. We bouwen softwareplatformen die verbinden, automatiseren en inzichten bieden.

Bij VONKT lanceren we vroeg, experimenteren we graag en verbeteren we onze innovaties incrementeel op basis van echte praktijkervaring. We plaatsen onze eindgebruikers centraal door hen actief te betrekken bij onze ontwerpen en ontwikkelingen.

We zoeken mee naar manieren om energie handel rendabel en transparant te maken. Zodat we de juiste prijs betalen voor onze energie en de daarbijbehorende dienstverlening.

Hoewel winstmaximalisatie belangrijk is, is het niet ons hoofddoel. Bij VONKT geloven we in het creëren van impact voor en door mensen. We streven naar de juiste balans tussen duurzaamheid, technologische innovatie en bedrijfswaarde. Zo dragen wij bij aan een meer duurzame toekomst met een schonere, efficiëntere en onafhankelijkere energievoorziening, zowel in ons land als daarbuiten.

We realiseren ons dat alle begin moeilijk is en dat je eerst moet leren lopen voordat je kunt fietsen. Energie delen is nieuw en heeft nog een lange weg te gaan. Maar volg ons en geniet mee van de reis.

Samen maken we energiedelen toegankelijk, efficiënt en duurzaam. Welkom bij VONKT.